توافق نامه حمل و ترخیص پست سریع

شرکت پروازبران سپهر پارسا در حوزه خرید خارجی، واردات، صادرات، امور بازرگانی و گمرکی برآن است بر اساس توافق نامه اولیه حاضر و با تجربه تخصصی خود و ارائه خدمات مطلوب، تامین نظرات، سرعت عمل و حفظ منافع همه جانبه مشتریان فضایی مطمئن برای کسب و کار شما ایجاد نماید.

مفاد توافق نامه به شرح زیر می باشد.

1) صورتحساب خدمات ارائه شده به مشتری بر اساس اطلاعات اولیه اظهاری وی تنظیم میگردد لذا ضروری است مشتریان در ابتدای امر از صحت اطلاعات هویتی حقیقی/حقوقی خود در سامانه شرکت پروازبران سپهر پارسا (شامل مجموعه نرم افزارها و سخت افزارهای متعلق به این شرکت که برای طراحی، پیاده سازی و اجرای برنامه کاربردی PSP به کار گرفته شده است و یا می شود که شامل و نه محدود به نرم افزار، پلتفرم، برنامه PSP، پایگاه اینترنتی PSP و سامانه پیام کوتاه PSP می باشد)  اطمینان حاصل نمایند.  

  • امکان اصلاح اطلاعات در صورتحسابهای صادره به هیچ عنوان میسر نمیباشد.
  • صورتحسابهای صادره مطابق با قوانین مالیاتی جمهوری اسلامی ایران صادر و شامل مالیات بر ارزش افزوده می باشد.
  • به منظور رعایت قوانین مبارزه با پولشویی ضروری است واریزی به حسابهای این شرکت از محل حساب مشتری حقیقی/حقوقی که صورتحساب به نام وی صادر شده است انجام پذیرد.

2) ترخیص از گمرکات جمهوری اسلامی ایران تابع قوانین و مقررات گمرکی موضوعه ( شامل قوانین و مقررات اعم از آیین نامه های اجرائی، دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی که نظارت یا اجرای آن به گمرک واگذار گردیده است) میباشد و توافق ترخیص با مشتریان براساس قوانین و مقرارت زمان توافق بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی نسبت به تغییر قوانین در زمان ترخیص ندارد.

3) مبنای محاسبه هزینه حمل براساس بزرگترین مقدار ما بین وزن حجمی و جرمی بار تسلیمی مشتری میباشد.

(𝐶𝑀) طول× عرض× ارتفاع

وزن جرمی : وزن توزین شده به KG  / وزن حجمی :

  • ملاک محاسبات فوق ،مقادیر اندازهگیری شده در مبدأ توسط این شرکت میباشد.

4) محاسبات مربوط به هزینه حمل مشتریان بر اساس نرخ ارز روز تسویه حساب قطعی میگردد؛ لذا مبالغ پرداختی کمتر از مبلغ تسویه کامل حمل، حکم علی الحساب ریالی داشته و پیش فاکتورهای صادره بر اساس نرخ ارز روز صدور آن می باشد و متعاقباً در زمان تسویه حساب نهایی میگردد.

5) تحویل کالا به مشتریان محترم منوط به تسویه حساب کامل همه فاکتورها می باشد.

6) در صورتی که مشتریان فقط از خدمات حمل این شرکت استفاده نمایند، از آنجایی که امکان واگذاری ترخیصیه مرسوله بر اساس اطلاعات اعلامی مشتری فقط یکبار میسر میباشد، ضروری است مشتریان محترم کمال دقت نظر را در ارائه اطلاعات مبذول نمایند؛ چراکه این شرکت هیچگونه مسئولیتی بابت درخواست ویرایش اطلاعات اظهاری نادرست مشتریان پذیرا نمی باشد.

7) در صورتی که مرسوالت مشتریان تلف یا گم شود این شرکت بر اساس صلح نامه پیوست و ارزش اظهاری مشتری (بیانیه ای کتبی یا شفاهی است که مشتریان ارزش مرسوالت تحویلی را خوداظهاری
مینمایند) ضامن مثل و در صورت تعذر ضامن قیمت آن خواهد بود، مگر اینکه معلوم گردد تلف یا گم شدن به دلیل جنس مرسوله یا مستند به تقصیر مشتری یا مثل الیه و یا مربوط به حوادثی بوده که
هیچ شرکت پستی محتاط دیگری نیز نمیتوانست از آن جلوگیری کند.

  • مشتریان باید نوع، تعداد یا مقدار و ارزش ریالی مرسوله را بصورت دقیق، شفاف و صادقانه به این شرکت اعلام نمایند. چنانچه این شرکت درجریان انجام فرآیند پرداخت خسارت متوجه گردد که کاربر اصل صداقت و شفافیت را رعایت ننموده، تعهدی به پرداخت خسارت ندارد.
  • وقوع حوادث غیر مترقبه و قوای قاهره (سیل ،حادثه ،زلزله، فوت، آتش سوزی و … ) رافع مسئولیت این شرکت می باشد.

8) این شرکت از آنجایی که مسئولیتی در خصوص محتویات مرسولات دریافتی از مشتریان ندارد، متعاقبا هیچگونه مسولیتی در خصوص کم شدن، عدم کارایی، اشکالات اساسی و ذاتی در مرسوله، تفاوت در جنس و مشخصات مرسوله را پذیرا نمی باشد.

9) مرسولات تحویلی مشتریان حداقل از دو گمرک مبدا و مقصد عبور مینماید و لذا مشتریان پذیرفتهاند که بر اساس ملاحظات گمرکی امکان مفتوح شدن مرسولات وجود دارد و در این خصوص اختیارات لازمه را به این شرکت اعطا نموده اند.

10)  مشتریان موظف هستند کلیه اطلاعات مربوط به مرسولات خود را به صورت کامل و صحیح اظهار نمایند. این اطلاعات شامل مشخصات فرستنده و گیرنده مرسوله که شامل نام و نام خانوادگی، شماره تماس به همراه نشانی دقیق پستی و نقشه ای )لوکیشن( و نیز مشخصات کامل مرسوله می باشد. همچنین در صورتی که مرسوله ارزش مالی داشته باشد لازم است نوع، تعداد و ارزش ریالی آن اظهار گردد.

بدیهی است هرگونه نقص یا تاخیر در فرایند ارسال مرسوله یا بروز خسارتی که در نتیجه عدم درج صحیح اطلاعات رخ دهد، کاملاً بر عهده مشتری می باشد و این شرکت مسئولیتی در این زمینه ندارد.

11)  مشتریان موظف اند مرسولات خود را در داخـل لفـاف مناسب و متناسب با ماهیت کالا بسته بندی نمایند. همچنین کلیه نکات فنی و ایمنی مختص مرسوله را که لازم است در جریان حمل بدان توجه گردد به طریق مقتضی به این شرکت اطلاع دهند. مسئولیت ناشی از بسته بندی نامتعارف و یا عدم اعلام نکات فنی و ایمنی لازم، به عهده مشتری بوده و این شرکت هیچگونه مسئولیتی در این زمینه ندارد.

 در صورتی که مرسولات مشتریان نیاز به بسته بندی مجدد داشته باشد انجام این فرآیند با درخواست مشتری و تقبل هزینه مربوطه  امکان پذیر می باشد. لازم به ذکر است مسئولیتی بابت عدم تناسب بسته بندی جدید با ماهیت کالا متوجه شرکت نخواهد بود.

12) مشتری متعهد میگردد در ارسال مرسولات کلیه قوانین و موازین جمهوری اسلامی ایران و کشور ثانی و این شرکت را رعایت نماید، درغیراینصورت این شرکت تعهدی در ارائه خدمات به مشتری ندارد و همچنین در صورت ارتکاب جرم از سوی هر یک از مشتریان و اطلاع این شرکت از آن، نسبت به اعلام جرم و یا عمل خلاف قانون به مراجع قضایی و انتظامی اقدام مینماید و مشتری مربوطه موظف به جبران کلیه خسارات وارده به این شرکت در این شرایط میباشد.

13)  در صورتی که به هر دلیلی پس از اعلام آمادگی این شرکت بابت تحویل مرسولات، مشتری دریافت مرسوله را به تاخیر بیاندازد، بعد از گذشت سه روز ،مشتری موظف به پرداخت هزینه انبارداری بر اساس محاسبات اعلامی شرکت خواهد بود.

14)  اختلافات ناشی از اجرا یا تفسیر این ضوابط و مقررات، بدواً از طریق سازش بین طرفین حل و فصل و در صورت عدم سازش، از طریق مراجع قضایی ذیصلاح در شهری که اقامتگاه قانونی این شرکت در آن واقع است، حل و فصل میگردد.