شناسه :
354
18 اسفند 1400

افزایش درآمد گمرک در 11 ماهه سال جاری

درآمد گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ به میزان ۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان بوده است که این رقم، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.
رشد صادرات

علیرضا مقدسی، خبر از افزایش درآمد گمرک در 11 ماهه سال جاری داد. وی در این مصاحبه اعلام کرد: درآمد گمرک در ۱۱ ماهه سال ۱۴۰۰ با احتساب حقوق ورودی، سایر عوارض و مالیات بر ارزش افزوده به میزان ۳۳ هزار و ۲۷۰ میلیارد و ۷۹۲ میلیون تومان بوده است که این رقم، نسبت به مدت مشابه سال قبل ۳۸ درصد افزایش یافته است.

رئیس کل گمرک ایران در ادامه خاطر نشان کرد: این میزان، در 11 ماهه سال 1399 حدود ۲۴ هزار و ۶۰ میلیارد و ۲۸۸ میلیون تومان بوده است.

وی هم‌چنین افزود: میزان درآمد گمرک در ۱۱ ماه سال جاری بدون احتساب مالیات بر ارزش افزوده، به میزان ۲۱ هزار و ۱۰ میلیارد و ۵۹۱ میلیون تومان بوده است، که نسبت به ۱۱ ماهه سال قبل ۴۲(۱۴ هزار و ۸۵۶ میلیارد و ۶۳۹ میلیون تومان) درصد افزایش پیدا کرده است.

        فیسبوک لینکدین اینستاگرام 

شناسه :
354
18 اسفند 1400
X