شماره :
271
6 آذر 1400

دفاتر پست بین المللی PSP اکسپرس

پی اس پی، بادارا بودن دفاتر فعال در کشورهای چین، ترکیه، امارات، روسیه و سوریه، فرآیند حمل و ترخیص کالا در کوتاه‌ترین زمان را ممکن کرده است.

شماره :
271
6 آذر 1400
X