شماره :
257
21 مهر 1400

در کدام کشورها دفاتر پست بین‌المللی PSP دایر است؟

پست بین‌المللی PSP داری دفتر و انبار اختصاصی در کشورهای ایران، چین، ترکیه، امارات، سوریه و روسیه می باشد.
شماره :
257
21 مهر 1400
X