شماره :
252
21 مهر 1400

چه مدت زمانی برای ارسال یا دریافت بار طول می‌کشد؟

پس از ثبت سفارش، با توجه به مبدا و مقصد، کالا طی مدت 5 الی 15 روز کاری به مقصد تعیین شده تحویل خواهد شد.
شماره :
252
21 مهر 1400
X