شماره :
249
21 مهر 1400

چه مدارکی برای ثبت سفارش لازم است؟

برای ثبت سفارش از طریق وب سایت کافی است تصویر کالا، تصویر لیست پکیج و تصویر پیش فاکتور در قسمت ثبت سفارش قرار دهید تا ادامه مراحل طی شود.
شماره :
249
21 مهر 1400
X