اینکوترمز واردات از چین در حمل و نقل بین المللی
18 سپتامبر 2019

اینکوترمز واردات از چین در حمل و نقل بین المللی

Incoterms - واردات از چین در حمل و نقل بین المللی

اینکوترمز قوانینی است که به خریداران و فروشندگان اجازه می‌دهد مشخصات کامل هر کالایی را شناسایی کنند.

Incoterms (شرایط تجاری بین المللی) دارای مجموعه ای از 11 اصطلاحات تجاری بین المللی استاندارد است که آخرین نسخه اینکوترمز 2010 است.

Incoterms نیز مسئولیت های ترخیص کالا از گمرک / وظایف بین طرفین را هماهنگ میکند.

به عبارت دیگر، incoterms در هر فرایند واردات / صادرات ضروری است، این ابزار برای حمل و نقل بین المللی جهت تسهیل روند حمل و نقل بین لمللی استفاده می‌شود. اینکوترمز مشخص می‌کند که چه مدل حمل و نقل بین المللی را انجام می‌دهد و پرداخت می‌کند، که در صورت خطر از دست رفتن و آسیب دیدن کالا، چه تصمیماتی گرفته شود.

قوانین اینکوترمز، توسط دولت ها، مقامات حقوقی در سراسر جهان برای تفسیر عبارات معمول استفاده شده در تجارت بین المللی تنظیم شده است.

Incoterms با مسائل حمل و نقل بین المللی مرتبط هستند، آنها به عنوان یک راه مناسب برای تایید نقش هر یک از طرفین (که هزینه های مختلف را در طول حمل و نقل بین المللی پرداخت می‌شود) استفاده می‌شود. Incoterms طیف وسیعی از مسئولیت ها و تعهدات را برای فروشندگان و خریداران را پوشش می‌دهد. هر incoterm دارای قوانین و مسئولیت های مناسب است که نقش هر یک از طرفین را تعیین می‌کند.

استفاده از Incoterms به عنوان بخشی از قرارداد فروش، وضوح کار را برای هر دو طرف فراهم می‌کند.

استفاده از Incoterms نامناسب و یا استفاده از اصطلاحات نامفهوم، پیامدهای بدی دارد و منجر به هزینه های غیر منتظره، تاخیر و مشتریان ناراضی می‌شود.

11 اصطلاح را می توان به دو گروه تقسیم کرد:

حمل و نقل بین المللی دریایی: FAS، FOB، CFR، CIF

هر نوع حمل و نقل بین المللی: EXW، FCA، CPT، CIP، DAT، DAP، DDP

 FOB :
 فوب به معنی "تحویل روی عرشه کشتی" جهت حمل و نقل بین المللی می‌باشد. کالا به وسیله فروشنده در بندری که در قرارداد فروش ذکر شده روی عرشه کشتی جهت حمل و نقل بین المللی قرار داده می‌شود. خطرات خسارت، فقدان کالا، هنگامی که از لبه کشتی می‌گذرد از فروشنده به خریدار انتقال می‌یابد.

EXW - Ex Works

EXW :
 بدین معنی است که تنها مسوولیت فروشنده در این می‌باشد که کالا را در محل شخصی خود (یعنی محل کار و یا محوطه کارخانه) جهت حمل و نقل بین المللی در اختیار مشتری قرار دهد. در این حالت فروشنده مسئول نیست تا کالا را بر روی وسیله نقلیه‌ای که خریدار تهیه می‌نماید بارگیری کند مگر این که شرایط دیگری گذاشته شده باشد. خریدار، کلیه هزینه‌های خطرات ناشی از آوردن کالا به مقصد مورد نظر را متحمل می‌گردد. از این جهت این حالت کم‌ترین وظیقه برای فروشنده را دارا می‌باشد.

CFR - هزینه و حمل و نقل بین المللی (به نام بندر مقصد) - حمل و نقل بین المللی دریایی

هزینه و کرایه حمل تا مقصد همان C&F سابق است ولی مخصوص حمل دریایی کالا وقتی از روی نرده کشتی عبور می‌کند (بارگیری می‌شود) مسئولیت فروشنده خاتمه میابد. هزینه بیمه با خریدار است. هزینه حمل و نقل بین المللی با فروشنده‌است. عقد قرارداد بیمه با خریدار است. عقد قرارداد حمل و نقل بین المللی با فروشنده است.

CIP

کرایه حمل و نقل بین المللی و بیمه پرداخت شده تا (مقصد تعیین شده)
کرایه حمل و نقل بین المللی و بیمه پرداخت شده به معنای آن است که فروشنده وظایفی شبیه به مورد اصطلاح کرایه حمل پرداخت شده تا
 CPT را دارد به اضافه این که باید برای خطراتی که طی مدت حمل و نقل بین المللی خریدار را از حیث فقدان یا ورود خسارت به کالا تهدید می‌کند نیز مصون بدارد. فروشنده قرارداد بیمه را منعقد می کند و حق بیمه را می‌پردازد.
خریدار باید توجه داشته باشد که تحت اصطلاح CIP فروشنده فقط ملزم به گرفتن حداقل پوشش بیمه‌ای است. اصطلاح CIP فروشنده را ملزم به ترخیص کالا برای صدور می‌کند. این اصطلاح را می‌توان برای هر نوع حمل و نقل بین المللی از جمله حمل مرکب به کار برد.

FAS

فاس به معنی تحویل بار جهت حمل و نقل بین المللی کنار کشتی است و تحت این مقررات، تعهدات فروشنده با قراردادن کالا برای حمل و نقل بین المللی کنار کشتی روی اسکله یا بارج به پایان می‌رسد. بدین مفهوم که خریدار تمام هزینه‌ها و مسوولیت‌های خسارت یا فقدان را از زمان گذاردن کالا کنار کشتی جهت حمل و نقل بین المللی باید متحمل گردد. باید توجه داشت که برخلاف مقرارت فوب این مقررات خریدار را موظف می‌سازد تا تشریفات صادراتی کالا را انجام دهد.

خریدار باید تمام هزینه های خطرات از دست دادن یا خسارت به کالا را از آن لحظه بپردازد. این اصطلاح تنها برای حمل و نقل بین المللی دریایی استفاده می‌شود. GAS برای محموله های فله ای استفاده می‌شود.

FCA

مفهوم FCA بدین معناست که مسئولیت فروشنده وقتی که کالا را جهت صادرات از گمرک مبدا ترخیص نمود در یک محل تعیین شده به حمل و نقل کننده تحویل بدهد. فروشنده کالا در محل مقرر شده در اختیار حمل کننده قرار می‌دهد . بارگیری با خریدار است هزینه حمل و بیمه با خریدار است.

از وظایف فروشنده اخذ پروانه صادرات و مجوز صادرات و انجام تشریفات گمرکی و ترخیص کالا است.

هزینه CFR

بدین معنی است که فروشنده باید هزینه ها و حمل و نقل لازم را به منظور تحویل کالا به بندر مقصد پرداخت کند.

این اصطلاح فقط برای حمل و نقل بین المللی دریایی استفاده می‌شود.

CIF :

سیف به معنی ارزش بیمه و کرایه می‌باشد. این مقررات مانند (سی اند اف) می‌باشد. مضاف بر این که فروشنده موظف است بیمه دریایی کالا را در مقابل خسارت یا فقدان در مدت حمل و نقل بین المللی فراهم آورد. فروشنده با بیمه‌گر قرارداد منعقد می‌نماید و حق بیمه را می‌پردازد. خریدار بایستی توجه داشته باشد که بر اساس این مقررات (کرایه و بیمه پرداخت شده) از فروشنده خواسته می‌شود که حداقل پوشش بیمه‌ای را که FPA نامیده می‌شود اخذ نماید.

با این حال، اگر خریدار تمایل به حفاظت بیشتر بیمه داشته باشد، او باید یا به طور صریح با فروشنده موافقت کند یا اینکه قراردادهای بیمه اضافی خود را تنظیم کند.

CPT :

کرایه حمل و نقل بین المللی پرداخت شده تا مقصد تعیین شده
کرایه حمل و نقل بین المللی پرداخت شده به معنای آن است که فروشنده کرایه حمل و نقل بین المللی کالا تا مقصد تعیین شده را می‌پردازد. مسئولیت فقدان یا خسارت وارده بر کالا، همچنین هر گونه هزینه‌های اضافی ناشی از حوادثی که برای حمل کننده رخ می‌دهند از زمانی که کالا تحت نظارت حمل کننده (شرکت حمل و نقل بین المللی) در آمد از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود
.
"حمل کننده" (شرکت حمل و نقل بین المللی) یعنی هر شخصی که اجرا یا فراهم کردن مقدمات اجرای حمل از نوع راه آهن، جاده‌ای، دریایی، هوایی، آب‌راه داخلی با حمل مرکب را در یک قرارداد حمل تعهد می‌کند.
در صورتی که از حمل کنندگان دیگری هم برای حمل و نقل بین المللی کالا به مقصد توافق شده استفاده شود، با تحویل کالا به اولین حمل کننده (شرکت حمل و نقل بین المللی) مسئولیت از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود. این اصطلاح را می‌توان برای هر نوع حملی از جمله حمل مرکب به کار برد.

"حامل" به معنای هر فردی است که در قرارداد حمل و نقل بین المللی، متعهد به انجام حمل و نقل بین المللی توسط راه آهن(ریلی)، جاده ای، دریایی، هوایی و یا ترکیبی از این حالت است.

اصطلاح CPT کرایه حمل تا مقصد پرداخت شده، یعنی اینکه فروشنده کالا را در محل تعیین شده ( اگر چنین محلی بین طرفین توافق شده باشد ) به حمل کننده یا شخص دیگری که توسط فروشنده انتخاب شده تحویل می­دهد. فروشنده باید قرارداد حمل را منعقد و هزینه حمل لازم برای رسیدن کالا به محل تعیین شده در مقصد را بپردازد.این اصطلاح می‌تواند برای هر نوع حمل و نقل بین المللی از جمله حمل و نقل بین المللی چند منظوره استفاده شود.

ورود:

DAT- تحویل در ترمینال

ممکن است برای همه روش های حمل و نقل بین المللی مورد استفاده قرار گیرد. فروشنده کالا را زمانی تحویل می‌دهد که کالاها در ترمینال مشخص شده قبلی از وسیله حمل پایین گذاشته و در اختیار خریدار قرار داده شود.

 DAP- تحویل در محل

فروشنده موقعی کالا را تحویل داده است که کالا در محل تعیین شده در دسترس فروشنده و آماده پایین گذاری (تخلیه) از وسیله حمل باشد.

از دو طرف معامله خواسته می‌شود تا آنجایی که ممکن است نقطه ای را در مکان توافق شده تعیین کنند. زیرا در این نقطه ریسک از فروشنده به خریدار منتقل می‌شود.

 DDP - تحویل وظیفه پرداخت شده

بدین معناست که فروشنده تعهد خود را برای تحویل کالا در محل نامگذاری در کشور وارداتی به عهده دارد.

فروشنده بايد كلية مسئوليت خطرهاى متوجه كالا و هزينه‌هاى آن تا اين محل، از جمله هر گونه حقوق و عوارض متعلق به ورود كالا به كشور مقصد را، در صورت اقتضاء، تقبل كند.

در حالى كه اصطلاح تحويل كالا در محل كار (EXW) مبين حداقل مسئوليت فروشنده است، اصطلاح DDP از حداكثر تعهد فروشنده حكايت مى‌كنداگر فروشنده به طور مستقیم یا غیرمستقیم بتواند مجوز واردات را دریافت کند، این اصطلاح نباید استفاده شود.

بسته بندی پست بین المللی

بسته بندی حمل و نقل بین المللی و پست بین المللی یکی از مهم ترین عوامل در هنگام حمل کالا می‌باشد.

در هر فرآیند واردات و صادرات، دو چالش عمده برای حمل کالا وجود دارد: رضایت مشتری و فروشنده. مشتری نیاز به یک روش مطمئن در پست بین المللی دارد تا بتواند کالاهای خود را بدون هیچ آسیبی دریافت کند؛ از سوی دیگر، فرستنده نیاز به محاسبه فضای کالا برای به حداکثر رساندن هزینه ها و حاشیه سود خود دارد.

بسته بندی کالاها باید در ابتدای فرآیند پست بین المللی قرار گیرد. یعنی پیش از انجام هرگونه عملیات در پست بین المللی و اندازه و کیفیت بسته ها باید با نوع پست بین المللی سازگار باشد.

دلیل اصلی بسته بندی حفاظت و امنیت کامل کالا در طول حمل و نقل و پست بین المللی است. با این حال، حفاظت نه تنها در برابر ضرر و زیان و خرابکاری کالاها ضروری است، بلکه بخاطر موارد زیل نیز است:

ماهیت محتویات، محافظت در برابر رطوبت.

درجه حرارت بالا یا پایین

گازها

آلودگی حشرات

آلودگی و دیگر خطرات طبیعی

محموله های خشک شامل مواد خام، نیمه تمام است

قبل از قرار دادن سفارش خود باید به وضوح به تامین کننده خود بگویید که کدام مدل بسته بندی صادراتی را جهت حمل و نق و پست بین المللی می‌خواهید. ما به شما توصیه می‌کنیم قرارداد را با فروشنده خود در مورد چگونگی بسته بندی محموله جهت پست بین المللی به درستی به توافق برسید و برای این مهم زمان بگذارید. از آنجا که این بهترین بیمه در برابر آسیب به کالا در هنگام حمل و نقل و پست بین المللی، به ویژه برای حمل و نقل LCL است.

معمول ترین نوع بسته بندی:

جعبه مقوایی (جعبه فیبر):

شایع ترین بسته بندی اقتصادی برای حمل و نقلو پست سریع همچنان جعبه مقوایی است. این قابل درک است که حمل کنندگان به دنبال بسته بندی کارآمد، اما ارزان و سبک هستند، با این حال، استفاده از جعبه های مقوایی محدود شده است:

تحمل وزنی ندارند

شرایط آب و هوایی که می تواند به کارتن های مقوایی آسیب برساند

مقررات کشور مبدا یا مقصد

3 بسته بندی کارتن مختلف وجود دارد:

کارتن شیاردار:

این شیارها برای قدرت، دوام، مقاومت، قابل بازیافت بودن و قیمت ارزان است. با توجه به کیفیت و ایمنی اقلام بسته بندی در جعبه های شیاردار، آنها معمولا در صنایع غذایی، لباس، کتاب و دیگر کالاها استفاده می شود.

کارتن دوتایی:

این روش بسته بندی بیشتر برای اقلام شکننده مانند شیشه، چینی و اقلام کوچکتر که نیاز به مراقبت ویژه دارند مورد استفاده قرار می‌گیرد. این اقلام باید به صورت جداگانه بسته بندی شده و در بسته بندی حباب قرار داده شوند. سپس، این موارد در جعبه حمل و نقل و پست سریع هوایی قرار می‌گیرند و سپس به یک جعبه حمل واقعی در حدود 2 تا 3 اینچ یا بیشتر وارد می‌شوند.

کیسه ای:

خود محصول باید با دوام باشد تا از فشار و فشرده سازی خارجی جلوگیری کند؛ زیرا کیسه ها کالا را تنها در یک مکان نگهداری می‌کنند و از آسیب های خارجی محافظت نمی‌کنند. این محصولات معمولا می‌توانند کود، غلات (برنج، ذرت، گندم)، دانه ها، میوه های خشک، شکر، نارگیل، قهوه، سبزیجات تازه، آرد، کاپا، اقلام کوچک مانند پوسته، کشمش.

بارگیری Palletizing:

بسیاری از محصولات یا کالاها می‌توانند به صورت اقتصادی به منظور تسهیل در حمل، نگهداری و حفاظت از آنها مورد استفاده قرار گیرند. هزینه بسته بندی می‌تواند به طور قابل توجهی توسط palletizing یا unitizing کاهش یابد.

شش پالت استاندارد وجود دارد که ظرفیت های مختلف و / یا حمل و نقل بین المللی و پست سریع هوایی را در تجارت بین المللی مورد استفاده قرار می‌دهد.

پالت های استاندارد برای ابعاد  "x 4840" اجازه داده می‌شود و کالاها نباید از پالت تجاوز کند یا از ارتفاع 8 پا بالاتر باشد. پالت های ویژه باید برای اقلام بزرگتر از 40 × 48 ساخته شود. برای بارهای بیش از 7 فوت، لودر برای بارگیری بارگیری لازم است.

بسته بندی کالاهای خطرناک:

یادگیری برای حمل کالاهای خطرناک مستلزم توجه زیادی به جزئیات و سرسختی است. بسیاری از کالاهای خطرناک دارای مشخصات بسیار دقیق مربوط به نوع یا روش بسته بندی هستند که برای اطمینان از ایمنی کالا در حین حمل و نقل یا پست سریع هوایی استفاده می‌شود. این الزامات بسته بندی نیز می‌تواند بطور قابل توجهی بسته به نوع حمل و نقل و پست سریع هوایی مورد استفاده برای حمل کالا باشد.

سوال قبل از حمل کالای خطرناک توسط پست سریع هوایی باید از خودتان بپرسید:

چه نوع بسته بندی مناسب این نوع حمل و نقل و یا پست سرسع هوایی است؟

همیشه برای استفاده از بسته بندی، تصویب شدن از طرف USOT برای هر بار حمل کالاهای خطرناک ضروری است. رعایت قوانین و مقررات DOT، امنیت بسته بندی کالاهای خطرناک را تضمین می‌کند. در مورد فرآیند بسته بندی، این به میزان زیادی به کالای خطرناکی که با آن کار می‌کنید و توسط پست سریع هوایی ارسال می‌شود، بستگی دارد.

آیا کالاهای خطرناک با خیال راحت حمل می شوند؟

برای حمل و نقل کالاهای خطرناک توسط حمل دریایی، پست سریع هوایی و زمینی، قوانین و مقررات روش های استاندارد ایمنی برای حمل و نقل و پست سریع هوایی موثر است. تمامی حمل کننده‌گان کالاهای خطرناک باید آموزش جامع برای تمامی پرسنل حمل، بسته بندی یا حمل کالاهای خطرناک ارائه دهند.

آیا شرکت مطابق با تمام قوانین و مقررات مربوطه است؟

حمل و نقل و پست سریع هوایی صنعت کالای خطرناک بر اساس DOT، انجمن بین المللی پست سریع هوایی (یاتا) و دیگر سازمان های بین المللی برای ایجاد استانداردهای قانونی و اطمینان از امنیت کالای هر شخص در این صنعت است. شرکت شما باید از تمامی قوانین و مقررات قابل اجرا مطلع باشد تا به طور کامل با این مراحل آشنا باشد. اگر این کار را نکنید، کارکنان شما در معرض خطر هستند و ممکن است جریمه‌ای به همراه داشته باشند.

پس از توافق بین خریدار و حمل کننده(شرکت پست سریع هوایی)، مسئولیت بسته بندی کالا با شرکت پست سریع هوایی می‌باشد. بسته بندی قابل انعطاف، جعبه، انواع کارتن ها، پالت و دیگر موارد بسته بندی قابل قبول برای بخش حمل و نقل و پست سریع هوایی می‌باشد.

با نزدیک شدن به تامین کننده خود در چین، تجربه عملی خود را زیاد کنید، شما محصولات مشتریان را به طور کاملا حرفه ای به مقصد خواهید برد.