واژه نامه حمل و نقل بین المللی
18 ژوئیه 2019

واژه نامه حمل و نقل بین المللی

در این مطلب لیستی را به ترتیب حروف الفبا با بیشترین استفاده از لغات لجستیک و حمل و نقل بین المللی پیدا خواهید کرد. بسیاری لغات و اصطلاحات در حمل و نقل بین المللی وجود دارند که به رسمیت شناختن همه آنها دشوار است. اما نگران نباشید، حمل و نقل بین المللی شرکت پی اس پی اکسپرس، اصطلاحات رایج و مهم را با دقت و حساسیت در اینجا برای شما ذکر کرده است.

A

Ad Valorem Tariff: "با توجه به ارزش کالا" تعرفه محاسبه می‌شود، و یا به عنوان یک درصد از ارزش کالا با توجه به قوانین و مقررات انجام می‌شود؛ به عنوان مثال 15 درصد ad valorem به معنای 15 درصد ارزش کالای وارد شده است.

 Airway billبارنامه حمل و نقل هوایی: بارنامه‌ای که شامل هر دو پرواز داخلی و بین المللی است که کالا را به یک مقصد مشخص منتقل می‌کند. بارنامه حمل و نقل هوایی است که به عنوان رسید برای فرستنده می‌باشد و نشان می‌دهد که حامل، کالا را قبول کرده و موظف به حمل و نقل بین المللی کالا به فرودگاه مقصد با توجه به شرایط خاص است.

ATA Carnet: ATA Carnet (معروف به "Passport Merchandise") یک سند است که واردات موقتی محصولات به کشورهای خارجی را با حذف وظایف و مالیات بر ارزش افزوده (VAT) یا ارسال سپرده های امنیتی انجام می‌دهد.

(AD) Anti-Dumping: ابزار ضد انفجار، همراه با "ضمانت ها" و "اقدامات مقابله ای"، این ابزار برای محافظت از صنایع داخلی در برابر افزایش واردات است. گرچه سازمان تجارت جهانی در تلاش برای از بین بردن همه موانع تجاری می‌باشد، اما به رسمیت شناخته شده است که کشورها نیاز به انعطاف پذیری دارند تا به شوک های اقتصادی برسند زیرا توافقات چند جانبه به طور فزاینده ای تجارت را آزاد می‌کند. به این ترتیب، این اقدامات به کشورها اجازه می‌دهد تا به طور موقت از اقتصاد خود در مقابل نوسانات و الگوهای تجارت محافظت کنند.

 alongside: محصولات در کنار یک کشتی تحویل داده می‌شوند و یا بر روی اسکله یا بارج در دسترس قرار می‌گیرند تا بتوان آنها را در کشتی جهت حمل و نقل بین المللی بارگیری کرد.

Arbitrage: روند خرید ارز، سهام، اوراق قرضه و سایر کالاها در یک بازار که بلافاصله آنها را در بازار دیگری با قیمت های بالاتر به فروش می‌رسانند.

B

 Balance of tradeتعادل تجارت: تفاوت بین کل واردات و صادرات یک کشور است. اگر صادرات بیش از واردات باشد، تعادل تجارت مطلوب وجود دارد؛ اگر نه، یک کسری تجاری وجود دارد.

 (B / L) بارنامه: یک سند که شرایط قرارداد بین یک فرستنده و یک شرکت حمل و نقل بین المللی را تعیین می‌کند که تحت آن حمل و نقل بین المللی بین نقاط مشخص شده برای یک کالا در نظر گرفته شده است. معمولا فرم های صادر شده توسط حامل جهت حمل و نقل بین المللی تهیه می‌شوند.

رسید برای کالاهای تحویل شده به حامل برای حمل و نقل بین المللی

تعریف قرارداد حمل کالا

یک سند برای کالاهای شرح داده شده در بارنامه

این سند به طور کلی صادر نمی‌شود مگر اینکه "به منظور سفارش" در نظر گرفته شده باشد.

 Bonded warehouseانبار نگهداری امانات: انبار توسط قوانین و مقررات، مجاز به نگهداری کالاهای قانونی است و به پرداخت مالیات و هزینه ها موظف است، تا زمانی که کالا از انبار به بیرون برود.

 bookingرزرو: درخواست فضا جهت حمل و نقل بین المللی کالا و انجام مراحل لازمه

C

 Consigneeگیرنده کالا: شخص حقیقی یا حقوقی که کالا را در مقصد از شرکت باربری جهت حمل و نقل بین المللی تحویل می‏گیرد.

 Cost and Freight (CFR) هزینه حمل و نقل بین المللی: یک اصطلاح قیمت گذاری که نشان دهنده هزینه کالا و حمل و نقل بین المللی، ارزش و کرایه حمل تا مقصد است. کالا وقتی بر روی کشتی بارگیری می‌شود مسئولیت فروشنده خاتمه می‌یابد .هزینه بیمه با خریدار است و هزینه حمل و نقل بین المللی با فروشنده‌ می‌باشد.

CBM: اختصار برای محاسبه متر مکعب

Consolidator: یک حامل که با توجه به مقررات، تعدادی از کالا ها را توسط حمل و نقل بین المللی برای یک مقصد می‌آورد.

 Carrierحامل : هر فردی که از طریق قرارداد حمل و نقل بین المللی متعهد می‌شود تا حمل و نقل بین المللی را به روش ریلی، زمینی، دریایی، هوایی، آبراه داخلی و یا ترکیبی از وسایل حمل و نقل بین المللی حمل کند و به مقصد برساند.

 Clean bill of lading: بارنامه برای کالای صادر شده توسط یک حامل، که نشان می‌دهد این کالا در "شرایط و ظاهری خوب " بدون خسارت و سایر موارد غیرقانونی دریافت شده است.

Cost, Insurance, Freight (CIF) هزینه، بیمه، حمل و نقل بین المللی: یک اصطلاح قیمت گذاری که نشان دهنده هزینه کالاها، بیمه، حمل و نقل بین المللی و بنادر مربوط به حمل و نقل بین المللی است.

 Commercial invoiceفاکتور تجاری: رسید برای یک معامله و یا کالای خریداری شده (فاکتور) که نشان دهنده فروشنده و گیرنده یا خریدار است. فاکتور تجاری بایستی شامل لیست مشخصی از کالا با شرح کامل ارزش کل آن باشد.

 commodityکالا: هر کالایی که در تجارت مبادله می‌شود، اما بیشتر کالاهایی که به عنوان مواد اولیه، از جمله مواد معدنی مثل قلع، مس و منگنز و همچنین محصولات تولیدی عمده مانند قهوه، چای اشاره داشت.

Customs  گمرک: مقامات تعیین شده برای گردآوری قوانین و مقررات وارداتی و صادرات کشور است.

CNTR NO: شماره کانتینر

D

DDC: هزینه تحویل مقصد

DDP (Delivered Duty Payed): تحويل كالا در محل مقرر همراه با ترخيص و با پرداخت حقوق و عوارض گمركي.

مالیات پرداخت شده: معامله ای است که فروشنده مسئول تمام هزینه های حمل و نقل بین المللی کالاهای خود است تا زمانی که آنها منتقل و توسط خریدار دریافت شوند. این معامله شامل پرداخت هزینه حمل و نقل بین المللی، مالیات و سایر هزینه های متحمل شده هنگام حمل کالا می‌شود.

Door to doorدرب به درب: سرویسی است که محموله پستی را از درب منزل / محل کار شما تحویل گرفته و کالا را درب منزل یا محل کار مشتری تحویل می‌دهد.

 dutyوظیفه: مالیات بر واردات کالا توسط ادارات گمرکی یک کشور اعمال می‌شود. مالیات عموما بر اساس ارزش کالا (ad valorem)، برخی عوامل دیگر مانند وزن یا کمیت و یا ترکیبی از ارزش و عوامل دیگر می‌باشد.

 draftپیش نویس: به یک قرارداد بدون قید و شرط به صورت کتبی از یک شخص به دیگری، جهت پرداخت مبلغ مشخص شده در تاریخی معین شده می‌گویند.

Drawee: فردی یا شرکتی که مبلغ اعلام شده ای را به کشور بدهکار است.

E

 Exchange permit: مجوز گاهی اوقات از سوی دولت وارد کننده لازم است تا شرکت وارداتی را قادر سازد که پول کشور خود را به ارز خارجی تبدیل کند تا فروشنده هزینه ها را در کشوری دیگر پرداخت کند.

ETA: زمان تخمینی ورود

ETD: زمان تخمینی خروج

Ex Works: تحویل کالا در نقطه عزیمت در مبدأ 

F

(FOB) Free On Board: تحویل محموله بر روی عرشه کشتی در مبدأ. زمانی که فروشنده کالا را از روی عرشه کشتی عبور داد، وظایف خود را خاتمه داده‌است. هزینه حمل و نقل بین المللی و بیمه با خریدار می‌باشد.

 Freight forwarder: مسئول انتقال مرسوله از یک مبدا به یک مقصد می‌باشد.

FCL: گرفتن ظرفیت کامل یک کانتینر، یک اصطلاح حمل و نقل بین المللی دریایی مشترک که در صادرات و واردات استفاده می‌شود.

Free trade zone منطقه آزاد تجاری: بندر تعیین شده توسط دولت یک کشور برای ورود بدون مالیات کالا است.

G

GATT (General Agreement on Tariffs and Trade)) (توافق عمومی در مورد تعرفه ها و تجارت): یک معاهده چند جانبه ای که در سال 1947 به امضا رسید، به منظور کمک به کاهش موانع تجاری میان کشورهای امضا کننده و ترویج تجارت از طریق امتیازات تعرفه ای. کار توافقنامه GATT مسئولیت شورای تجارت کالاهاست که از نمایندگان کشورهای عضو سازمان تجارت جهانی تشکیل شده است. عضویت GATT در حال حاضر شامل بیش از 110 کشور است.

 Gross weightوزن ناخالص (GR Wt./GW): وزن کامل از جمله کانتینر و اقلام بسته بندی

 General export licenseمجوز صادرات عمومی: هر یک از مجوزهای گوناگون صادراتی شامل کالاهای صادراتی است که (IVEL) مورد نیاز نیست.

I

 Import licenseمجوز واردات: سند مورد نیاز و صادر شده توسط برخی از دولت های ملی مجاز جهت واردات کالا به کشور خود است.

L

LCL: خرده بار، بارگیری کالاهای خرد، کمتر از یک کانتینر

 (L/C) Letter of credit (اعتبارات اسنادی) اعتبار نامه: توسط یک خریدار کالا و یا یک بانک برای هر دستورالعمل صادر می‌شود.

 Landed cost: هزینه کل یک کالا به یک خریدار، از جمله هزینه حمل و نقل بین المللی.

M

 Manifestمانیفست: فهرستی از کالاها که توسط یک حامل منتقل می‌شود.

 Measurement Tonاندازه گیری تن: اندازه گیری فضا است، معمولا 40 فوت یا یک متر مکعب است.

Markingعلامت گذاری: نام ها، اعداد و سایر نمادها در بسته های حمل و نقل بین المللی برای تسهیل شناسایی قرار می‌گیرند. همچنین به عنوان علائم شناخته شده است.

 Market Disruptionاختلال در بازار: وضعیتی که افزایش واردات یک محصول خاص باعث کاهش شدید در فروش داخلی این محصول می‌شود و در نتیجه ایجاد مشکل برای تولید کنندگان داخلی را به همراه دارد.

N

 Net Weight (Actual Net Weight)وزن خالص (وزن خالص واقعی): وزن کالاها به تنهایی بدون هیچگونه بسته بندی جهت حمل و نقل بین المللی.

NAFTA (North American Free Trade Agreement) (توافقنامه تجارت آزاد آمریکای شمالی): توافقنامه تجارت آزاد شامل ایالات متحده آمریکا، کانادا و مکزیک.

O

 Ocean Bill of Ladingبارنامه حمل و نقل بین المللی: بارنامه ای که به عنوان سند قرارداد حمل و نقل بین المللی و رسید دریافت كالا و سند مالكیت می‌باشد و زمان ادعای خسارت از بیمه می‌توان به عنوان پشتوانه مورد استفاده قرار داد.

 On board bill of ladingبارنامه حمل و نقل بین المللی بر روی کشتی: بارنامه ای که در آن یک حمل کننده گواهی می‌کند که کالاها در یک کشتی خاص قرار داده شده اند.

 Order bill of ladingسفارش بارنامه حمل و نقل بین المللی: یک بارنامه قابل قبول به منظور حمل و نقل بین المللی

P

Partial Shipment :حمل در چند مرحله را حمل Partial Shipment می گویند.

 Port of dischargeبندر تخلیه: یک بندر که در آن محموله کشتی تخلیه می‌شود.

 Port of entryبندر ورودی: بندری که در آن کالاهای خارجی پذیرفته شده به کشور وارد می‌شوند.

 Port of loadingبندر بارگیری حمل و نقل بین المللی: بندری که در آن کالا بارگیری شده و برای حمل و نقل بین المللی به کشتی تحویل داده می‌شود.

 Packing listفهرست بسته بندی: این لیست یکی از اسنادی است که فروشنده موظف است برای خریدار تهیه کند و در تاریخ مشخص ارسال کند. بیان گر تعداد و نوع بسته بندی ها و هم چنین وزن خالص و ناخالص کل سفارش است.

فاکتور صورتحساب Proforma invoice: صورتحساب ارائه شده توسط یک تامین کننده، پیش از حمل و نقل بین المللی کالا، اطلاع دادن به خریدار از نوع محموله و مقادیر کالاهای ارسالی، ارزش آنها و مشخصات مهم (وزن، اندازه و غیره).

 Proof of deliveryاثبات تحویل (POD): سند کتبی از نام فردی است که با تاریخ و زمان، تحویل کالا یا بسته را امضا کرده است.

Q

Quota: مقدار کالاهای خاصی که یک کشور اجازه ورود آن را صادر می‌کند.

 Quotation: یک پیشنهاد برای فروش کالا با قیمت مشخص شده و تحت شرایط خاص

S

Ship’s Manifestمأموریت کشتی: ابزاری نوشتاری است که لیست کالاهای اشخاص که در کشتی قرار دارد توسط کاپیتان کشتی امضا شده است.

:Shipper فرستنده بار یا شرکت حمل و نقل بین المللی

T

 Trackingردیابی: یک سیستم ضبط فواصل زمانی حمل و نقل بین المللی از مبدا به مقصد

 Trade Barriers موانع تجاری غیر تعرفه‌ای: قوانین، مقررات، سیاست ها یا شیوه های دولتی که محصولات داخلی را از رقابت خارجی محافظت می‌کنند و یا صادرات محصولات داخلی خاص را تحریک می‌کنند.

 Tare weightوزن بسته بندی: وزن یک کانتینر و موارد بسته بندی بدون در نظر گرفتن وزن کالاهای حاوی آن

 Terminalترمینال: یک منطقه اختصاصی که در آن کالاها برای بارگیری در یک کشتی، قطار، کامیون یا هواپیما آماده می‌شوند یا بلافاصله پس از تخلیه از کشتی، قطار، کامیون یا هواپیما انباشته می‌شوند.

 Tariff (the rate of duty)تعرفه (نرخ عوارض گمرکی): یک برنامه یا نظام وظیفه ای که توسط یک دولت بر واردات تحمیل شده است.

TEU: واحد معادل 20 پا

 Transaction statementبیانیه معامله: یک سند که شرایط توافق شده بین وارد کننده و صادر کننده را مشخص می کند.

 UN numbers or UN IDsشماره های سازمان ملل یا شناسه های سازمان ملل متحد: شماره های چهار رقمی که کالاهای خطرناک، مواد خطرناک (مانند مواد منفجره، مایعات قابل اشتعال، مواد سمی و غیره) را در چارچوب حمل و نقل بین المللی شناسایی می‌کنند.

V

 (VAT) Value Added Tax (مالیات بر ارزش افزوده) مالیات بر ارزش افزوده: مالیات نسبتا ساده ای است. رایجترین مالیات در دنیای امروز نیز محسوب می‌شود.

w

Warehouse Receipt رسید انبار: برای شناسایی کالاهای ذخیره شده در انبار استفاده می‌شود. رسید انبارها اسناد مشترک در بانکداری بین المللی هستند.

وزن

Gross وزن تقریبی کالاها از جمله بسته بندی.

Net - وزن دقیق کالاهای بدون هر بسته بندی.

Tare - وزن بسته بندی

وزن / اندازه گیری تناي در حمل و نقل بین المللی - در بسیاری از موارد، نرخ برای هر وزن / اندازه تن، گزینه مناسب نشان داده شده است. این به این معنی است که میزان براساس تناژ، وزن یا اندازه برآورد خواهد شد، هر کدام که برای صاحب کالا نرخ کمتری داشته باشد در نظر گرفته می‌شود.

 Weight toneوزن تن - اندازه گیری متریک برابر 1000 کیلوگرم.

 (WTO) World Trade Organization (سازمان تجارت جهانی) سازمان تجارت جهانی: سازمان بین المللی که منجر به مذاکرات دورۀ اروگوئه GATT شد. سازمان تجارت جهانی به دنبال ایجاد قوانین تجارت بین کشورها است؛ هدف این است که برای کمک به جریان تجارت هموار، آزادانه، عادلانه و قابل پیش بینی عمل می‌کند.