وبلاگ

خدمات پستی بین المللی ، خدمات پیک و خدمات حمل و نقل نقش بسزایی در موفقیت مستمر صنعت تجارت الکترونیکی دارند.
خدمات پستی بین المللی ، خدمات پیک و خدمات حمل و نقل نقش بسزایی در موفقیت مستمر صنعت تجارت الکترونیکی دارند. بدون این خدمات ، انتقال محصولات از فروشنده به خریدار تقریباً غیرممکن است.اصطلاح خدمات پستی و خدمات پیک اغلب به جای یکدیگر قرار می گیرند. با این وجود ، هر دو خدمات متفاوتی ارائه می دهند، در این مقاله به معرفی 10 شرکت پست برتر در دنیا می پردازیم.
حمل و نقل هوایی/ پست بین المللی امکان حمل و نقل سریع کالا را از طریق راه های هوایی فراهم می‌کند. حمل بار از طریق هواپیما همواره یک نوع حمل و نقل با وزن بالا و بسیار سریع بوده است، با این واقعیت که این سریعترین راه برای حمل و نقل بین المللی و پست بین المللی کالا در سطح جهانی است.
بسته بندی یک مرحله مهم و ضروری در هر حمل و نقل بین المللی می‌باشد. به منظور انتخاب شرایط بهینه حمل و نقل بین المللی، خدمت بسته بندی حرفه ای جهت ایمنی کالاهای شما بسیار توصیه می‌شود.
همه ما با تفاوت حمل و نقل بین المللی از طریق پست بین المللی در مقابل حمل و نقل زمینی و دریایی آشنا هستیم. در تجارت الکترونیک، شما هرگز چیزی را توسط پست بین المللی و حمل هوایی منتقل نمی‌کنید، مگر اینکه سفارش مشتری یاز دارد کهسریع و بدون هیچ دردسری ارسال شود! به عبارت دیگر، یک راه حمل و نقل فوق العاده است!
X